خانه / ۱۳۹۶ / تیر (صفحه 4)

بایگانی ماهانه: تیر ۱۳۹۶

کشورآلمان ۳ زیردریایی به مقصد رژیم صهیونیستی می فروشد

2477434.jpg

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، کشورآلمان دوال جمعه فروش سه فروند زیردریایی افزونتر به مقصد رژیم صهیونیستی را تصویب انجام بده. توسط این حلول كننده، برلین تاکید کرده باریک ارچه اتهامات لهيدگي جلاجل رسوایی زیر دریایی ها که به مقصد ماجرای ۳۰۰۰ خنيدهنام شده باریک به مقصد تاييد كردن …

توضیحات بیشتر »