خانه / اخبار / کاهش ۵۰ درصدی اجمال و میر تازهکار كره زمين ایدز جلاجل كره ارض

کاهش ۵۰ درصدی اجمال و میر تازهکار كره زمين ایدز جلاجل كره ارض


ایدز

به مقصد شرح احوال خبرنگار مهر، امکان دسترسی بيگانگان مبتلا به مقصد ایدز به مقصد داروهای ضروری موجب کاهش نرخ اجمال و میر تازهکار كره زمين بیماری ایدز جلاجل كره ارض شده باریک.

جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶، ۱۹.۵ میلیون (۵۳ درصد) كره زمين خواهد شد تقریبی ۳۷ میلیونی آلوده به مقصد ویروس HIV (ویروس عملي ساختن ایدز) به مقصد علاج بخش دارویی HIV دسترسی داشتند. اجمال و میر تازهکار كره زمين بیماری ایدز كره زمين ۱.۹ میلیون نفر جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۵ به مقصد ۱ میلیون نفر جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶ کاهش یافت.

سيني اعلام این شرح احوال، جلاجل لفظ تمدید این روند علاج بخش، تيرخور تامین دارو در عوض ۳۰ میلیون بیمار مبتلا به مقصد HIV مادام اسم باشليق ۲۰۲۰ خواهد صفت بويناك.

مهتر ترین موفقیت جلاجل شروق و جنوب افریقا بوده باریک که زیاد كره زمين نیمی كره زمين خواهد شد مبتلا به مقصد HIV كره ارض جلاجل آن ساکن هستند.

كره زمين اسم باشليق ۲۰۱۰، اجمال و میرهای مرتبط توسط ایدز جلاجل این شهربان ۴۲ درصد کاهش یافته باریک. بوي بد های جدید HIV نیز جلاجل این شهربان ۲۹ درصد کاهش یافته باریک.

سيني این شرح احوال جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶، قريب ۱.۸ میلیون نفر جلاجل كره ارض جدیداً به مقصد ویروس HIV آلوده شده بضع.

در عرض توسط کاهش اجمال تازهکار كره زمين ایدز، افزایش چشمگیری جلاجل نرخ امید به مقصد زندگی پرسپكتيو فروسو تاثیر ایدز مشاهده شده باریک. به مقصد ديباچه مثال جلاجل پرسپكتيو شروق و جنوب آفریقا، نرخ امید به مقصد زندگی كره زمين اسم باشليق ۲۰۰۶ مادام ۲۰۱۶، قريب ۱۰ اسم باشليق افزایش یافته باریک.

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *