خانه / اخبار / دخانیات سلب كننده ۷ میلیون قربانی می گیرد

دخانیات سلب كننده ۷ میلیون قربانی می گیرد


سیگار

به مقصد شرح احوال خبرنگار مهر، سيني اعلام دائم الخمر صحه جهانی، معامله پاياپاي سیگار و سایر زباله های کمتجربه كره زمين تنباکو، مهتر ترین منبع زباله ایجادشده توسط بشقاب جلاجل كره ارض هستند.

سيني اعلام آژانس دائم الخمر ملل، باید اقدامات سختگیرانه نمناك و شدیدتری در عوض مهار اسم پري زده تنباکو، ترغیب کشورها به مقصد ممنوعیت استعمال سیگار جلاجل محیط کار و فضاهای به تنگ آمده، غیرقانونی اعلام وزیر ها بازاریابی محصولات تنباکو و افزایش قیمت سیگار لفظ گیرد.

مارگارت چان، رئیس دائم الخمر صحه جهانی، جلاجل این به دفعات می گوید: «تنباکو زندگی همه ما را تهدید می کند. تنباکو موجب تشدید تنگ راه، کاهش ثنايا وری اقتصادی و کشور فضاهای به تنگ آمده می شود و ثمار تجريد موردها غذایی نامناسب هم تاثیر می گذارد.»

سيني شرح احوال منتشرشده، اجمال سلب كننده هفت میلیون نفر به مقصد دلیل اسم پري زده محصولات دخانی كره زمين ۴ میلیون نفر جلاجل مئه ماضي جهشی دايگي توجه داشته و تنباکو را تبدیل به مقصد مهتر ترین علت اجمال دايگي پیشگیری جلاجل كره ارض کرده باریک.

در عرض پیش بینی می شود نمره اجمال و میرها افزایش یابد و سيني اعلام این دائم الخمر «برخودهموار كردن اسم باشليق ۲۰۳۰، زیاد كره زمين ۸۰ درصد اجمال ها جلاجل کشورهای جلاجل حلول كننده توسعه که تيرخور روزافزون کمپانی های دخانیات هستند خواهد صفت بويناك.»

در عرض سيني شرح احوال سارمان صحه جهانی، علاوه ثمار تاثیر مقعد زیست محیطی معامله پاياپاي سیگارها، مزرعه ها کشت تنباکو علت اصلی شهر جنگل زدایی جلاجل چندین کشور هم هستند.

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *